Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Strategická analýza fy Plzeňský prazdroj, a. s.

Autor práce: Jirásková, Žaneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Osoba oponující práci: Mareš, David

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategická analýza fy Plzeňský prazdroj, a. s.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je provést strategickou analýzu společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s,. a na základě zjištěných informací poskytnout doporučení pro další vývoj společnosti. K dosažení tohoto cíle je nutné provést externí a interní analýzu, které poskytnou komplexní pohled na vnější a vnitřní prostředí sledovaného podniku, což poskytne základ pro strategické řízení společnosti. Práce je standardně rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část vymezuje základní metody a techniky, které jsou následně aplikovány na sledovaný podnik.
Klíčová slova: strategické řízení; PEST analýza; strategická analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategická analýza fy Plzeňský prazdroj, a. s.
Překlad názvu: Strategic analysis of Plzeňský Prazdroj, a. s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to do strategic analysis of Plzeňský Prazdroj, a. s. and to provide some recommendations for the further development of company. To achieve this goal, it is necessary to conduct external and internal analysis, which will provide a comprehensive view of the environment, in which the company operates. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part defines the basic methods and techniques that are then applied to an analyzed company.
Klíčová slova: PEST analysis; strategic analysis; strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 7. 2016
Datum podání práce: 14. 12. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58990_xjirz00.pdf [2,20 MB]
Oponentura50893_Mareš.pdf [78,58 kB]
Hodnocení vedoucího58990_dvoracek.pdf [329,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58990/podrobnosti