Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Segmentace trhu pracích prostředků

Autor práce: Bulantová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Osoba oponující práci: Rudolfová , Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Segmentace trhu pracích prostředků
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá segmentací trhu pracích prostředků v České republice. Cílem práce je najít diference a podobnosti mezi spotřebiteli a odkrýt takové segmenty, které budou vnitřně homogenní a vnějškově heterogenní, a následné navržení marketingového přístupu k jednotlivým segmentům. Teoreticko-metodologická část práce se věnuje teoretickému vymezení procesu segmentace trhu, přístupy k segmentace a jejími metodami. V této části práce je také vymezen trh pracích prostředků v České republice. Praktická část se zabývá samotnou segmentací trhu, a to jak na základě primárních, tak sekundárních dat. Výsledné segmenty jsou pak podrobně popsány a je pro ně navržen vhodný marketingový přístup k jejich efektivnímu oslovení.
Klíčová slova: faktorová analýza; marketing; shluková analýza; prací prosředky; segment; segmentace trhu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Segmentace trhu pracích prostředků
Překlad názvu: Segmentation of the detergent market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Masters Thesis is focused on detergent market in the Czech Republic and its market segmentation. The goal of this thesis is to find differences and similarities between consumers and to uncover the segments which are internally homogeneous and externally heterogeneous, and to suggest a marketing approach for each segment. Theoretical part of this thesis is about theoretical explanation of the market segmentation process, different approaches to segmentation and methods of segmentation. There is also a description of the detergent market in the Czech Republic. The analytical part is focused on segmentation process itself. The segmentation is based on both primary and secondary data. The revealed segments are then described in detail. There is a suggested marketing approach how to effectively address each segment.
Klíčová slova: marketing; market segmentation; cluster analysis; segment; factor analysis; detergents

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 6. 2016
Datum podání práce: 15. 12. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58360_xbulb01.pdf [8,99 MB]
Oponentura50096_Rudolfová .pdf [1,57 MB]
Hodnocení vedoucího58360_janjiri.pdf [390,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58360/podrobnosti