Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Freelance fotografie

Autor práce: Barešová, Jitka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Osoba oponující práci: Souralová, Veronika

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Freelance fotografie
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce představuje příručku pro fotografy začátečníky, kteří by se chtěli stát fotografy na volné noze. První část této práce je přehledem základních fotografických oborů a trendů v těchto oblastech. Druhá část této práce se věnuje marketingu fotografa. Dále je tato práce doplněna o problematiku určování ceny a vytváření portfolia.
Klíčová slova: fotografie; freelace; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra multimédií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Freelance fotografie
Překlad názvu: Freelance photography
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelors thesis tries to tackle the most urgent problems of beginning photographers who would like to become freelancers. The first part of this thesis presents different fields of photography and their respective trends. The second part of this paper deals with marketing for photographers. There is also an additional part that is concered with the creation of a photographers portfolio and the issue of putting a price on ones work.
Klíčová slova: marketing; photography; freelace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Multimedia
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2016
Datum podání práce: 16. 12. 2016
Datum obhajoby: 02.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59241_xbarj109.pdf [3,84 MB]
Oponentura50421_Souralová.pdf [277,55 kB]
Hodnocení vedoucího59241_horny.pdf [275,78 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59241/podrobnosti