Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Strategie výkonnosti Nemocnice, a. s.

Autor práce: Márová, Adéla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Osoba oponující práci: Bláha, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategie výkonnosti Nemocnice, a. s.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce nazvaná Strategie výkonnosti nemocnice se zabývá strategickou analýzou Nemocnice České Budějovice, a. s. s ohledem na optimalizaci nákladů v této společnosti. Informace byly poskytnuty v rámci osobních rozhovorů s generálním ředitelem MUDr. Břetislavem Shonem. Primární vstupy do finanční analýzy byly použity z výročních zpráv společnosti z let 2011 až 2015. V úvodu je vymezeno téma strategie a strategické analýzy a jsou stanoveny cíle diplomové práce. Teoretická část je založena na teoretickém výkladu a metodologii strategické analýzy, jsou uvedeny analytické postupy a možné hodnocení jejich výsledků na základě odborné literatury. Praktická část se skládá z popisu situace ve zdravotnictví v České republice, představuje zkoumaný subjekt a následně je věnována strategické analýze subjektu. Závěr práce je zaměřen na zhodnocení provedené strategické analýzy a zároveň doporučením subjektu, kterými směry se ubírat.
Klíčová slova: strategická analýza; nemocnice; zdravotnictví; strategie; finanční analýza; nákladová efektivita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategie výkonnosti Nemocnice, a. s.
Překlad názvu: Hospital strategy performance
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This master's thesis called Hospital strategy performance deals with the strategic analysis of České Budějovice Hospital in relation to cost efficiency in this company. Information were provided during the interview with the company CEO, MUDr. Břetislav Shon. Primary input for financial analysis purpose were taken from the annual reports of 2011-2015. The introduction defines strategy and strategic analysis and the master's thesis' aims are specified. The theoretical part is based on theoretical definition and methodology of strategic analysis, the analytical process is introduced, as well as results evaluation based on specialized publication. The practical part consists of the description of the current situation in Czech health care, company introduction and the strategic analysis of the company. The conclusion includes the strategic analysis evaluation and recommendation for next steps.
Klíčová slova: hospital; health care; cost efficiency; strategy; strategic analysis; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 5. 2016
Datum podání práce: 9. 12. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57750_xmara31.pdf [2,46 MB]
Oponentura50175_Bláha.pdf [359,99 kB]
Hodnocení vedoucího57750_dvoracek.pdf [331,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57750/podrobnosti