Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Uplatnění Lean Six Sigma na cateringu

Autor práce: Marek, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Martínez, Felipe
Osoba oponující práci: Mejdrech, Vlastimil

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Uplatnění Lean Six Sigma na cateringu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je navržení opatření k optimalizaci a zvýšení efektivity v procesu objednávání občerstvení u cateringové firmy Express Deli za pomoci metodiky lean six sigma. Práce je koncipována jako skutečný projekt lean six sigma využívající postup DMAIC. K navržení zlepšujících návrhů byl celý proces důkladně zmapován. V teoretické části jsou popsány metody leanu a six sigmy, které jsou používány v praktické části práce. Jedná se zejména o metody mapování procesů. Jednotlivé kapitoly práce odpovídají fázím dle metodiky DMAIC. Významnou částí práce je mapování procesů u zákazníků, díky čemuž jsou v další fázi práce navrženy opatření přímo reagující na požadavky zákazníků. Výsledkem práce jsou navržená opatření na zlepšení procesu. Některá byla již v průběhu projektu aplikována.
Klíčová slova: mapování procesu; DMAIC; Lean six sigma; catering; vývojový diagram

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Uplatnění Lean Six Sigma na cateringu
Překlad názvu: Implementation of Lean Six Sigma in Catering
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the thesis is to suggest recommendation to optimize and increase efficiency in a process of catering ordering in a company Express Deli by using methods of lean six sigma. The work is built as real project od lean six sigma using some methods of the methodology lean six sigma. In the theoretical part of the thesis, methods of lean six sigma used in the practical part, are described. These methods are mainly methods of process mapping. Each chapter is a step of DMAIC methodology. Core part of the thesis is process mapping at a customer side, so in the other part there are all recommendations directly focused on customers requirements. The results of the work are suggested proposals for process improvement. Some of them were implemented during the project.
Klíčová slova: DMAIC ; Lean six sigma; Catering; Flow Chart; Process Mapping

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 1. 2016
Datum podání práce: 15. 8. 2016
Datum obhajoby: 02.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56775_xmarp87.pdf [1,88 MB]
Oponentura50254_mejv00.pdf [430,99 kB]
Hodnocení vedoucího56775_xmarf901.pdf [600,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56775/podrobnosti