Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Optimalizace nástrojů marketingové komunikace společnosti SKF CZ, a.s.

Autor práce: Zastoupilová, Cecílie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Osoba oponující práci: Hloušek, Miloslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace nástrojů marketingové komunikace společnosti SKF CZ, a.s.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá nástroji marketingové komunikace v B2B, které využívá strojírenská společnost SKF CZ, a.s. na českém trhu. Práce obsahuje teoretický úvod do problematiky B2B marketingu, hodnocení nástrojů marketingové komunikace, situační analýzy a marketingového výzkumu. Praktická část obsahuje situační analýzu společnosti SKF CZ, a.s. metodou 5C, popis využívaných komunikačních nástrojů a hodnocení jejich efektivity na základě primárních i sekundárních dat. Dále se praktická část věnuje vhodné alokaci zdrojů na jednotlivé komunikační nástroje v marketingovém rozpočtu na základě tohoto hodnocení a nastavení marketingového dashboardu pro průběžné hodnocení efektivity komunikačních nástrojů společnosti SKF CZ, a.s.
Klíčová slova: SKF; marketingová komunikace; B2B marketing; stojírenství; optimalizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace nástrojů marketingové komunikace společnosti SKF CZ, a.s.
Překlad názvu: Optimization of marketing communication of SKF CZ, a.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The content of this thesis is based on the marketing communication in B2B in engineering company SKF CZ, a.s. on the Czech market. First the theory regarding B2B marketing, evaluation of marketing communication, situation analysis and marketing research is introduced. It is followed by situation analysis of the company SKF CZ, a.s. using the 5C method, the description of marketing communication and evaluation of its effectivity based on primary and secondary data. The conclusion consists of appropriate allocation of investments in marketing budget on marketing communication tools and setting appropriate measures for creating the marketing dashboard, which will continuously monitor and evaluate the efficiency of SKF CZ marketing communication.
Klíčová slova: marketing communications; B2B marketing; optimisation; mechanical engineering; SKF

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2016
Datum podání práce: 30. 11. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58117_xzasc00.pdf [2,97 MB]
Veřejná příloha14580_xzasc00.xls [94,50 kB]
Oponentura50260_Hloušek.pdf [496,66 kB]
Hodnocení vedoucího58117_vavra.pdf [331,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58117/podrobnosti