Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Podnikatelský plán

Autor práce: Bláhová, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svobodová, Ivana
Osoba oponující práci: Mareš, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikatelský plán
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu na výrobu čerstvých dětských příkrmů. Práce se skládá ze tří částí. Účelem teoretické části je seznámení čtenáře s prostředím malých a středních podniků a následně s popisem správného sestavení podnikatelského plánu. Součástí teoretické části jsou také doporučení o vhodné struktuře a postupech. Metodologická část se zabývá správným provedením marketingového výzkumu trhu, značná pozornost je věnována především metodě dotazování. Obsahem praktické části je vypracování samotného podnikatelského plánu. Cílem této diplomové práce je vyhodnotit realizovatelnost projektu a jeho schopnost prosperovat na současném trhu.
Klíčová slova: podnikatelský plán; analýza konkurence; finanční analýza; analýza rizik; malé a střední podniky; podnikání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra podnikání
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikatelský plán
Překlad názvu: Business plan
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis focuses on developing a business plan for the production of baby food. The thesis consists of three parts. The main purpose of the theoretical part is to introduce the reader the environment of small and medium enterprise subsequently to describe the proper writing of a business plan. There are also recommendations for suitable structures procedures. Methodical part deals with the proper execution of marketing research, considerable attention particularly a method of interrogation. The practical part is the business plan itself. The aim of this thesis is to evaluate the feasibility of the project and its ability to prosper at today's market.
Klíčová slova: competition analysis; risk analysis; small and medium enterprises; enterpreneuership; business plan; financial plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 5. 2016
Datum podání práce: 1. 12. 2016
Datum obhajoby: 08.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57745_xblak20.pdf [2,70 MB]
Oponentura49770_xmarj83.pdf [694,97 kB]
Hodnocení vedoucího57745_ivanasvo.pdf [329,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57745/podrobnosti