Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Získávání a výběr zaměstnanců

Autor práce: Bratránková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Osoba oponující práci: Uhlíková, Iva

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Získávání a výběr zaměstnanců
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je analyzovat personální činnosti získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti MAFRA, a.s. a navrhnout doporučení vedoucí ke zvýšení jejich efektivnosti. V teoretické části práce je vymezen teoretický základ personální práce, personálních činností získávání a výběru zaměstnanců a profilu moderního recruitera. Součástí praktické části je analýza činností získávání a výběru zaměstnanců, vlastní výzkum realizovaný v podobě dotazníkového šetření a rozhovoru s recruiterkou společnosti. V poslední části jsou na základě provedené analýzy a výzkumu navržena doporučení vedoucí ke zvýšení efektivnosti těchto personálních činností.
Klíčová slova: Výběr zaměstnanců; Získávání zaměstnanců; Recruiter; Personální práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Získávání a výběr zaměstnanců
Překlad názvu: Recruitment and selection of employees
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the thesis is to analyze personnel activities of employee recruitment and selection in Mafra, a.s. company and propose recommendations to enhance effectiveness of these activities. The theoretical part defines the theoretical basis of personal work, personal activities of recruitment and selection of employees and the profile of the modern recruiter. The practical part contains analysis of the activities of recruitment and selection of employees, own research conducted in the form of a questionnaire and an interview with company recruiter. In the last section recommendations to increase the effectiveness of personnel activities are designed based on the analysis and research.
Klíčová slova: Recruitment of employees; Human resources; Recruiter; Selection of employees

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2016
Datum podání práce: 12. 12. 2016
Datum obhajoby: 08.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56685_xbrak12.pdf [1,63 MB]
Oponentura50727_Uhlíková.pdf [426,76 kB]
Hodnocení vedoucího56685_xlegk900.pdf [330,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56685/podrobnosti