Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Management filmového festivalu a jeho specifika

Autor práce: Gabrielová, Alžběta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Osoba oponující práci: Horný, Stanislav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Management filmového festivalu a jeho specifika
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce mapuje oblast filmových festivalů. V první části jsou popsány funkce filmových festivalů a jejich možná kategorizace. Pro lepší orientaci v problematice je část práce věnována všeobecnému a českému historickému kontextu vzniku filmových přehlídek. Soustředí se na zájmové skupiny, které ovlivňují jejich fungování. V druhé části následně analyzuje současnou situaci a zaměřuje se na konkrétní případ Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Analyzuje jeho programové aktivity. Popisuje procesy, které probíhají během organizování filmového festivalu a zkoumá jeho vnitřní a vnější podmínky. Mapuje složení organizačního štábu a shrnuje odpovědnosti jednotlivých pozic.
Klíčová slova: Filmový festival; Programová skladba; Festivalový okruh; Organizování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Management filmového festivalu a jeho specifika
Překlad názvu: Management of a film festival and its specifics
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Master thesis explores the area of film festivals. The first section describes the film festivals and their categorization. For a better comprehension of the issues part of the work is dedicated to the general and Czech history of film festivals. The work is focused on the interest groups and their impact on the functioning of film festivals. The current situation is analyzed through a selected case of the International Film Festival Karlovy Vary. All program activities are analyzed. The work describes the processes that take place during the organization of the film festival and also explores its internal and external conditions. It presents the structure of the organization team and summarizes responsibilities of its positions.
Klíčová slova: Film festival; Festival programming; Festival circuit; organizing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2015
Datum podání práce: 31. 5. 2016
Datum obhajoby: 08.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55928_xgaba03.pdf [1,68 MB]
Oponentura50303_horny.pdf [430,90 kB]
Hodnocení vedoucího55928_hanj01.pdf [331,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55928/podrobnosti