Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Podnikání českých firem na čínském trhu

Autor práce: Skála, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kešner, Martin
Osoba oponující práci: Bejkovský, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikání českých firem na čínském trhu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským prostředím v Číně z pohledu českých firem. V teoretické části jsou představeny oblasti, o kterých by měl každý podnikatel, který uvažuje o exportu do Číny, znát základní informace. Nejdříve je představena ekonomická situace Číny z historického i současného pohledu a její spolupráce s Českou republikou. Následně jsou blíže popsané obory, které stále představují příležitosti pro české podniky a také zmapována účast českých podniků na čínském trhu. Dále se práce zaměřuje na popsání možností, jak na čínský trh vstoupit a také na to, jak s čínskou protistranou jednat. Čínská kultura je z evropského pohledu velmi odlišná a pro české podnikatele představuje možná nedorozumění a podnikatelské problémy. V praktické části práce jsou potom popsány zkušenosti několika českých firem s čínským trhem a také rady, které si mohou odnést společnosti, které by zde chtěly také podnikat. Na závěr práce je sepsáno doporučení pro podnikatele, které vychází z rozhovorů a dotazníků mezi českými exportními manažery zabývající se obchodem s Čínou.
Klíčová slova: doporučení; obchod; Čína; příležitosti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikání českých firem na čínském trhu
Překlad názvu: Business of Czech companies in the China
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This master thesis is focused on business environment in China from the perspective of Czech companies. The theoretical part represents basic informations that are good to know for every entrepreneur who is thinking about exporting to China. First, it introduces chinese economic situation from historical and contemporary perspective and its cooperation with the Czech Republic. Subsequently there is a describtion of industries, which still bring opportunities for Czech companies. At the end this part maps the participation of Czech companies in the Chinese market.The second part of the theory focuses on describing the opportunities to enter the Chinese market and also on how to deal with Chinese enterpreneurs. From European perspective is Chinese market still very different and it could lead to misunderstandings and business problems. Practical part of the work is to focus on a few Czech companies to describe their experience with the Chinese market and highlight the advice for other companies. Final part includes selected recommendations for enterpreneurs, which are based on interviews and questionnaires of Czech export managers dealing with China.
Klíčová slova: recommendation; opportunities; business; China

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2015
Datum podání práce: 1. 5. 2016
Datum obhajoby: 02.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54672_xskao00.pdf [1,70 MB]
Oponentura50906_xbejj04.pdf [504,69 kB]
Hodnocení vedoucího54672_xkesm03.pdf [331,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54672/podrobnosti