Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ocenění firmy na základě strategické analýzy trhu

Autor práce: Vieweghová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Osoba oponující práci: Štamfestová, Petra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění firmy na základě strategické analýzy trhu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je ocenění podniku BENET AUTOMOTIVE s.r.o. na základě strategické analýzy trhu z pohledu externího oceňovatele. Vybraná firma působí v oblasti automotive jako dodavatel pro automobilový průmysl. V práci je představena oceňovaná společnost. Dále je provedena strategická analýza trhu pomocí analýzy mikroprostředí a makroprostředí. Následuje zjištění finančního zdraví podniku pomocí finanční analýzy, která se pro účely práce skládá z analýzy absolutních ukazatelů, poměrových ukazatelů, DuPontova rozkladu ukazatelů rentability, vyhodnocení bilančních pravidel a bankrotních modelů. Dále je vytvořena prognóza generátorů hodnoty na jejichž základě je navržen finanční plán. V poslední části je provedeno samotné ocenění společnosti pomocí metody DCF entity.
Klíčová slova: strategická analýza; finanční analýza; ocenění podniku; automobilový průmysl

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění firmy na základě strategické analýzy trhu
Překlad názvu: Business valuation based on strategic analysis
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of the Masters thesis is to evaluate the company BENET AUTOMOTIVE s.r.o. based on strategic analysis of the market from the perspective of an external valuator. Selected company operates in the automotive field as a supplier for the automotive industry. First chapter is dedicated to methodology basis that is used in practical part of the thesis. At the beginning of the second chapter is a short presentation of the company. Further there is strategic analysis of the market, that is done through the analysis of macro and micro environment. Next there is the financial analysis which consists of absolute indicators, ratios, DuPont analysis, balance rules and default models. Furthermore, value drivers are calculated. Based on the the value drivers the financial plan is determined. Business valuation is done in the last part with DCF method.
Klíčová slova: strategic analysis; business evaluation; financial analysis; automotive industry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2015
Datum podání práce: 30. 5. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53601_xviek00.pdf [2,54 MB]
Oponentura50289_xstap29.pdf [428,11 kB]
Hodnocení vedoucího53601_sieber.pdf [53,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53601/podrobnosti