Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Využití matematických metod při plánování sítě obchodních zástupců

Autor práce: Mitas, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fábry, Jan
Osoba oponující práci: Borovička, Adam

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití matematických metod při plánování sítě obchodních zástupců
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Podniky z různých produkčních odvětví v dnešní době používají jako prostředek prodeje svého zboží nebo služeb síť obchodních zástupců. Tato diplomová práce se zabývá navrhováním sítě jako takové a dále tvořením plánu cest pro jednotlivé obchodní zástupce s cílem minimalizovat náklady spojené s jejich činností. Pro navrhování sítě je použito úlohy o pokrytí a přiřazovací úlohy. Pro plánování cest obchodního zástupce je využito klasické úlohy obchodního cestujícího, úlohy obchodního cestujícího s více obchodními cestujícími, heuristiky nejbližšího souseda, metody výměn, rozvozní úlohy a vlastního návrhu řešení. Stručně je popsána možnost využití metod vícekriteriálního hodnocení variant při rozhodování spojeném s vybavováním sítě obch. zástupců. Pro demonstraci metod na reálných datech byla využita data poskytnutá firmou Tata Global Beverages (Jemča).
Klíčová slova: síť obchodních zástupců; úloha obchodního cestujícího; MPL

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití matematických metod při plánování sítě obchodních zástupců
Překlad názvu: Application of mathematical methods for planning and managing network of sales representatives
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Companies from multiple branches use as one way to offer their products and services network of sales representatives. This thesis study mainly designing process of such network and process of planning day to day routes of sales representatives with focus on minimizing cost caused by their work. For designing such network set covering problem model and matching problem model were used. For planning sales representatives routes travelling salesman problem, multiple salesperson travelling salesman problem, vehicle routing problem, nearest neighbor heuristic and authors own solution were used. Usage of multicriterial decision making is briefly mentioned as tool for managing such network on examples of equipment selection. As demonstration on real case, data from Tata Global Beverages (Jemča) company were used.
Klíčová slova: travelling salesman problem; MPL; sales representatives network

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 5. 2016
Datum podání práce: 2. 1. 2017
Datum obhajoby: 02.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57526_xmitl00.pdf [2,41 MB]
Veřejná příloha14607_xmitl00.xlsx [19,31 kB]
Veřejná příloha14608_xmitl00.xlsm [26,53 kB]
Veřejná příloha14609_xmitl00.xlsm [33,65 kB]
Oponentura50354_xbora07.pdf [251,15 kB]
Hodnocení vedoucího57526_fabry.pdf [161,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57526/podrobnosti