Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Kdo kupuje luxusní českou módu?

Autor práce: Hříchová, Monika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Špecián, Petr
Osoba oponující práci: Máslo, Lukáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kdo kupuje luxusní českou módu?
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá determinanty nákupu luxusní módy od českých návrhářů. Hlavní závěry světových studií jsou v českém prostředí zkoumány na základě dat samotných návrhářů a podnikatelů. Informace o svých zákaznících zprostředkovaly firmy Veršatyl a One Life. Kvalitativní data získaná z dotazníku od značky Veršatyl jsou zkoumána pomocí popisné statistiky. Informace plynoucí ze statistik nákupu od výrobců oděvů One Life jsou převedeny na numerické veličiny a dále jsou zkoumány pomocí regresní analýzy. Mezi nejvýznamnější determinanty nákupu luxusní české módy patří kvalita výrobku a jeho zpracování.
Klíčová slova: nákupní chování; ekonomie módy; okázalá spotřeba

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kdo kupuje luxusní českou módu?
Překlad názvu: Who is buying luxury Czech fashion?
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis is looking for the determinants of buying luxury fashion by Czech designers. The main conclusions of worldwide studies are examined based on data provided by the designers. Customer information were provided by companies Veršatyl and One Life. Qualitative data from the Veršatyl brand are examined using descriptive statistics. Data resulting from the purchase statistics from the One Life brand are converted into numerical values and investigated using regression analysis. The most important determinants when buying luxury Czech fashion include the quality of the product and its manufacturing.
Klíčová slova: consumer behaviour; fashion economics; conspicuous consumption

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2016
Datum podání práce: 2. 1. 2017
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59262_xhrim08.pdf [797,94 kB]
Veřejná příloha14649_xhrim08.xlsx [18,76 kB]
Oponentura50510_xmasl14.pdf [663,10 kB]
Hodnocení vedoucího59262_xspep04.pdf [645,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59262/podrobnosti