Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

(Anti) Money laundering and its macroeconomic and microeconomic perspective

Autor práce: Danková, Diana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šíma, Ondřej
Osoba oponující práci: Kováč, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: (Anti) Money laundering and its macroeconomic and microeconomic perspective
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The primary objective of this diploma thesis is to comprehensively present the issue of money laundering not only on a macro level but also in terms of commercial bank and its microeconomic response to it. The main contribution of this diploma thesis is to identify the global indicators, which should be considered when drafting strategies in the fight against the legalization of proceeds from crimes. This diploma thesis addresses the changes caused by current globalization and highlights the dangerous effects it has on evolution of this consequent criminal activity together with evaluation of its potential in the future. Due to the tense situation in Europe caused by the series of terrorist attacks, part of the work is dedicated to the explanation of the relationship between terrorist financing and money laundering.
Klíčová slova: AML/CTF policies; terrorist financing; illicit funds; money laundering; shadow economy; leading indicators

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 7. 2016
Datum podání práce: 4. 1. 2017
Datum obhajoby: 02.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58221_xdand04.pdf [1,51 MB]
Oponentura50267_xkovm32.pdf [289,51 kB]
Hodnocení vedoucího58221_xsimo09.pdf [217,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58221/podrobnosti