Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vliv investice do vysokoškolského vzdělání na výši mzdy v regionu Praha

Autor práce: Diessner, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chytil, Zdeněk
Osoba oponující práci: Babin, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv investice do vysokoškolského vzdělání na výši mzdy v regionu Praha
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda a jakým způsobem vysokoškolské vzdělání ovlivňuje výši hrubé mzdy. V teoretické části se zaměřím na teorii lidského kapitálu, především pak investice do vzdělání. Teorie předpokládá, že s vyšší investicí do lidského kapitálu jednotlivec dosahuje i vyššího výnosu, vyšší mzdy. Platnost tohoto konceptu se pokusím ověřit na skupině respondentů, kteří vstoupili na trh práce na přelomu tisíciletí. Koncentrace uchazečů o pracovní místa s terciálním vzděláním v tomto období výrazně stoupla, což mohlo vyvolat nerovnováhu na trhu práce. Praktická část vychází z práce Mincera (1974). Použiji jeho výdělkovou funkci jako základ pro sestavení regresního modelu. Dílčím cílem je prokázání klesající míry návratnosti investice do terciálního vzdělání za využití metody funkce příjmů.
Klíčová slova: lidský kapitál; praxe; vzdělání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv investice do vysokoškolského vzdělání na výši mzdy v regionu Praha
Překlad názvu: The effect of investment in tertiary education on gross wages in the region Prague
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this work is to determine whether and how higher education affects gross wages. The theoretical part focuses on the theory of human capital, especially investment in education. The theory posits that a higher investment in human capital leads to higher yield, higher wages. The validity of this concept will be tested on the group of respondents who entered the labour market at the turn of millennium. Concentration of candidates with tertiary education in this period has risen considerably, which could cause an imbalance in the labour market. The practical part is based on the work of Mincer (1974). I used Mincer Earnings Function as a basis to build regression model. Partial aim is to prove the declining rate of return on investment in tertiary education using Mincer Equation.
Klíčová slova: human capital; education; experience

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2016
Datum podání práce: 22. 12. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59325_xdied00.pdf [2,28 MB]
Oponentura50505_babin.pdf [406,73 kB]
Hodnocení vedoucího59325_chytil.pdf [378,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59325/podrobnosti