Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vliv měnového kurzu CZK na výši příjmů z mýtného systému na komunikacích v ČR

Autor práce: Raštica, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stroukal, Dominik
Osoba oponující práci: Potužák, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv měnového kurzu CZK na výši příjmů z mýtného systému na komunikacích v ČR
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu reálného měnového kurzu na výši výnosů ze systému zpoplatněných komunikací na území České republiky v letech 1999-2014. Tento vliv je v empirické části zkoumán na měsíčních datech pomocí regresní analýzy na dvou systémech zpoplatněných komunikací, a to systému výkonového zpoplatnění komunikací a systému časového zpoplatnění komunikací. Na základě dostupných dat byl prokázán statisticky významný negativní vliv reálného měnového kurzu na mýtné výnosy v systému výkonového zpoplatnění komunikací. V případě systému časového zpoplatnění komunikací byl prokázán také negativní vliv reálného měnového kurzu na kuponové výnosy, tento vliv je však zpochybnitelný, jelikož byl prokázán pouze v modelu s omezenou vypovídací schopností.
Klíčová slova: výkonové zpoplatnění komunikací; časové zpoplatnění komunikací; reálný měnový kurz; nákladní automobilová doprava; výnosy z mýta; výnosy z časových kuponů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv měnového kurzu CZK na výši příjmů z mýtného systému na komunikacích v ČR
Překlad názvu: Effect of the exchange rate CZK on the amount of revenues from toll and time-toll systems on the roads in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis examines the impact of the real exchange rate on the amount of revenues from a system of tolled and time tolled roads in the Czech Republic in the years 1999-2014. This effect is investigated on monthly data using regression analysis on two systems of tolled roads separately, system of tolled roads and system of time-tolled roads. Based on available dataset was shown a statistically significant negative effect of the real exchange rate on toll revenues in the system of tolled roads. In the case of time-tolled roads system was demonstrated negative effect of real exchange rate on time-toll revenues, but this effect is questionable, since the influence has been demonstrated only in a model with limited explanatory power.
Klíčová slova: real exchange rate; automotive transportation; toll system; time-toll system; toll revenues; time-toll revenues

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 4. 2016
Datum podání práce: 1. 9. 2016
Datum obhajoby: 06.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57288_xrasm06.pdf [1,40 MB]
Oponentura50494_potp01.pdf [116,40 kB]
Hodnocení vedoucího57288_xstrd08.pdf [187,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57288/podrobnosti