Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Motivace dárců krevní plazmy ve věku 18 - 26 let v České republice v roce 2016

Autor práce: Vilímková, Helena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Barák, Vladimír
Osoba oponující práci: Krebs, Vojtěch

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Motivace dárců krevní plazmy ve věku 18 - 26 let v České republice v roce 2016
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je motivace dárců krevní plazmy ve věku 18 až 26 let v České republice v roce 2016. První část práce se zabývá vymezením a popisem systému dárcovství krve a jejích složek v České republice. Dále se práce věnuje základním teoretickým koncepcím dané problematiky, soukromým plazmaferetickým centrům a motivaci dárců krevní plazmy. V praktické části je analyzován vlastní empirický výzkum. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že pro dárce plazmy ve věku 18 až 26 let je hlavní motivací finanční náhrada, a to i přesto, že dobrý pocit ze sebe zůstává na druhém místě a ve většině případů doprovází motivaci finanční náhrady. Vysvětlením je větší potřeba studentů, jakožto nevydělávajících občanů, vylepšit svou ekonomickou situaci.
Klíčová slova: motivace; finanční náhrada; trh s krví; plazma

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Motivace dárců krevní plazmy ve věku 18 - 26 let v České republice v roce 2016
Překlad názvu: The motivation of blood plasma donors between the ages of 18 to 26 in the Czech Republic in 2016
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the motivation of blood plasma donors between the ages of 18 to 26 in the Czech Republic in 2016. The first part of the work defines and describes the system of blood donation and its components in the Czech Republic. Furthermore, the work examines fundamental theoretical concepts concerning blood plasma donation and it also explores private plasmapheresis donation centers. Finally, it inspects the motivation of blood plasma donors. The practical part of the thesis analyses author s empirical research. The collected data showed that the biggest motivation factor is financial compensation, despite the fact that positive feeling about oneself goes hand-in-hand with the financial reward in most of the cases. The rationale behind this practice is student s need to enhance their financial situation as they are yet to have full income.
Klíčová slova: motivation; plasma; blood market; financial compensation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 3. 2016
Datum podání práce: 30. 5. 2016
Datum obhajoby: 08.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56762_xvilh01.pdf [2,71 MB]
Oponentura50456_krebs.pdf [88,98 kB]
Hodnocení vedoucího56762_barv02.pdf [639,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56762/podrobnosti