Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

DOPADY MĚNOVÉ POLITIKY ČNB NA ČESKÉ HOSPODÁŘSTVÍ V LETECH 1993-2015

Autor práce: Mrzena, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Osoba oponující práci: Munzi, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: DOPADY MĚNOVÉ POLITIKY ČNB NA ČESKÉ HOSPODÁŘSTVÍ V LETECH 1993-2015
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je analyzovat dopady měnové politiky České národní banky na české hospodářství v letech 1993-2015. Převážně v posledních letech je téma měnové politiky v České republice velmi probírané a se změnami nástrojů měnové politiky je analýza měnové politiky za celé období fungování ČNB pro autora velmi poutavé téma. V teoretické části se práce zabývá centrální bankou z pohledu ekonomických škol a ekonomické teorie. Detailně jsou probírány režimy měnové politiky s důrazem na režim cílování inflace. V praktické části se práce zabývá analýzou jednotlivých let provádění měnové politiky z pohledu plnění stanovených cílů a jejich dopady na ekonomiku. Závěrem této analýzy je zhodnocení úspěšnosti měnové politiky od roku 1993 až do současnosti.
Klíčová slova: cílování inflace; inflace; úrokové sazby; ČNB; centrální banka; měnová politika; měnový kurz; měnový agregát

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: DOPADY MĚNOVÉ POLITIKY ČNB NA ČESKÉ HOSPODÁŘSTVÍ V LETECH 1993-2015
Překlad názvu: Impacts of monetary policy of Czech national bank on the Czech economy since 1993 to 2015.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to analyze impacts of monetary policy of Czech national bank on the Czech economy since 1993 to 2015. Last few years monetary policy has been often discussed topic in Czech republic. Instruments of monetary policy have been changing and it will be changed again. In this conditions the analysis of entire period of CNB existence is very attractive for author. The theoretical part of the thesis deals with economic theory of central bank. In this part the thesis talks in detail about the regimes of monetary policy and it is focusing on the inflation targeting. The practical part of the thesis deals with analysis of monetary policy in every year in terms of meeting the targets and their impact on the economy. The conclusion of this analysis is to evaluate the effectiveness of monetary policy from 1993 to the present.
Klíčová slova: monetary policy; exchange rate; monetary aggregate; inflation targeting; inflation; CNB; central bank; interest rates

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2016
Datum podání práce: 20. 5. 2016
Datum obhajoby: 06.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56019_xmrzm03.pdf [2,92 MB]
Oponentura50576_munt01.pdf [633,62 kB]
Hodnocení vedoucího56019_sevcik.pdf [321,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56019/podrobnosti