Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Maturity mismatching and its impact on the yield curve

Autor práce: Němec, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Osoba oponující práci: Janíčko, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Maturity mismatching and its impact on the yield curve
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This diploma thesis deals with a new discord in the Austrian economic theory about the effects of maturity mismatching practiced by banks on the shape of the yield curve and defines the not yet established concept of the natural yield curve. The conflicting contributions of Austrian authors are compared for that purpose. Based on this comparison, a coherent theory of the effects of maturity mismatching is presented in a framework of the loanable funds market. A definition of the natural yield curve is then produced by a synthesis of the above-mentioned findings and the Austrian theory of the natural rate of interest. Theoretical research leads to the conclusion that one form of maturity mismatching inevitably results in an Austrian business cycle. The empirical section examines the question of yield curve´s behavior under the influence of maturity mismatching. An explanation concerning the selected hypotheses and their lack of confirmation is given.
Klíčová slova: maturity mismatch; yield curve; natural rate of interest; Austrian school

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2016
Datum podání práce: 3. 1. 2017
Datum obhajoby: 06.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59482_xnemp35.pdf [988,57 kB]
Oponentura50501_janm02.pdf [406,42 kB]
Hodnocení vedoucího59482_potp01.pdf [103,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59482/podrobnosti