Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Důsledky měnové reformy v Československu v roce 1953

Autor práce: Martincová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chalupecký, Petr
Osoba oponující práci: Szobi, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Důsledky měnové reformy v Československu v roce 1953
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zaměřuje na měnovou reformu v Československu v roce 1953. Soustředí se především na dopady měnové reformy na obyvatelstvo. Vychází z hypotézy, že hospodářská situace státu a obyvatel nebyla zlepšena, jak měnová reforma plánovala. Pro lepší zhodnocení a pochopení měnové reformy práce popisuje i poválečné období Československa. Výsledkem práce je zjištění, že měnová reforma nezvýšila hospodářský růst a že všechny sociální vrstvy velmi poškodila. Způsob jakým byla reforma vyhlášena, zapříčinil, že obyvatelstvo ztratilo důvěru ve vládu a v měnu.
Klíčová slova: plánovaná ekonomika; komunismus; životní úroveň; poválečné Československo; měnová reforma

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářských dějin
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Důsledky měnové reformy v Československu v roce 1953
Překlad názvu: The consequences of the monetary reforms in Czechoslovakia in 1953
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis focuses on monetary reform in Czechoslovakia in 1953. It concentrates especially on the impact of monetary reform on the population. Based on the hypothesis that the economic situation of the state and of the population has not improved as the monetary reform planned. The thesis describes postwar period of Czechoslovakia for a better evaulating and understanding of the monetary reform. The conclusion of the thesis is that monetary reform didn´t increase economic growth and damaged greatly all social strata of the population. The way how the monetary reform was proclaimed caused loosing population´s confidence in the government and in the currency.
Klíčová slova: monetary reform; planned economy; communism; standard of living; post-war Czechoslovakia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic History
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2016
Datum podání práce: 16. 12. 2016
Datum obhajoby: 08.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59232_xmarp96.pdf [648,68 kB]
Oponentura50647_szop01.pdf [1,20 MB]
Hodnocení vedoucího59232_chalupec.pdf [145,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59232/podrobnosti