Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Souběh vysokoškolského studia a pracovního úvazku jako fenomén dnešní doby pohledem studentů VŠE v roce 2015

Autor práce: Čajkovičová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Barák, Vladimír
Osoba oponující práci: Krebs, Vojtěch

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Souběh vysokoškolského studia a pracovního úvazku jako fenomén dnešní doby pohledem studentů VŠE v roce 2015
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se věnuje zaměstnanosti studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, na bakalářském stupni denního studia. První část práce se zabývá finanční stránkou studia, zobrazuje rozhodování studentů na trhu práce, ukazuje možnosti jejich zaměstnání a zjišťuje, jaká je realita o počtu pracujících studentů. Zároveň vytváří základ pro praktickou část. Výzkumná část práce se pomocí dotazníkového šetření ptá studentů, zda pracují, kolik času věnují placené práci a kolik studiu. Také zjišťuje jejich motivaci k účasti na trhu práce. Podařilo se zjistit, že pracující studenti věnují podstatně méně času studiu než nepracující. Nejčastěji studenti pracují kvůli finanční situaci a pouze malé množství pracuje v oboru studia.
Klíčová slova: Zaměstnanost; Studenti; Trh práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Souběh vysokoškolského studia a pracovního úvazku jako fenomén dnešní doby pohledem studentů VŠE v roce 2015
Překlad názvu: University studies and employment as a phenomenon of our times from from the student of University of Economic perspective in 2015
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The topic of the bachelor s thesis is the actual situation of employment of the University of Economics, Prague, students studying full-time bachelor programme. The first part deals with the financial aspects of study, shows the behavior of students at the labor market, shows the possibilities of their employment and discovers how the reality of the number of working students looks like and also provides the basis for the research part. The research part enquire students by using the questionnaire into their work, how much time they spends in paid work a how much studying and asks about their motivation to participate in the labor market. It has been found that working students study significantly less than nonworking students and only a few students working in their field of study.
Klíčová slova: Students; Employment; Labor market

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2015
Datum podání práce: 5. 1. 2016
Datum obhajoby: 08.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54826_xcajl00.pdf [1,66 MB]
Oponentura50455_krebs.pdf [87,23 kB]
Hodnocení vedoucího54826_barv02.pdf [571,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54826/podrobnosti