Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Kritické hodnocení Šikovy reformy

Autor práce: Šrámek, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Szobi, Pavel
Osoba oponující práci: Dufek, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kritické hodnocení Šikovy reformy
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá tzv. Šikovou reformou, tedy reformou, která se v šedesátých letech dvacátého století v Československu snažila zavést do tehdejší centrálně plánované ekonomiky určité tržní prvky. Práce nejprve popisuje průběh reformy, při které byla významně omezena role centrálního plánu, posílena pozice podniků a byla provedena cenová přestavba. Následně jsou v práci zkoumány a porovnávány názory dobových zahraničních i domácích odborníků na reformu a novou ekonomickou soustavu, aby se na jejichž základě došlo k cíli práce, jímž je zjištění chyb a nedostatků, které provázely zavádění nové soustavy a mohly ohrozit její fungování.
Klíčová slova: centrálně plánovaná ekonomika; Šikova reforma; Československo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářských dějin
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kritické hodnocení Šikovy reformy
Překlad názvu: Critical evaluation of Šik s reform
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with the so called Šik s reform, which was a reform, that tried to implement certain elements of market economy in the centrally planned economy of Czechoslovakia in the sixties of the twentieth century. Firstly the thesis describes the course of the reform, when the importance of the central plan was significantly reduced, the position of enterprises was strengthened and the price system was rebuild. Lately the thesis examines and compares opinions on reform and new economic system of foreign and domestic experts. The goal of the thesis is to discover mistakes and imperfections of implementing of new systém, which could endanger its functioning.
Klíčová slova: Czechoslovakia; centrally planned economy; Šik s reform

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic History
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2015
Datum podání práce: 3. 1. 2017
Datum obhajoby: 08.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54603_xsrao01.pdf [392,90 kB]
Oponentura50743_dufek.pdf [401,28 kB]
Hodnocení vedoucího54603_szop01.pdf [1,06 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54603/podrobnosti