Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ocenění Raiffeisenbank, a.s.

Autor práce: Horáková, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hrdý, Milan
Osoba oponující práci: Kuchyňa, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění Raiffeisenbank, a.s.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je ocenění vybrané komerční banky. První část práce se věnuje specifikům komerčních bank ve srovnání s nefinančními podniky. Druhá část práce analyzuje metody využívané při oceňování komerčních bank. Třetí část se pak zaobírá oceněním Raiffeisenbank a.s. Nejprve je provedena finanční a strategická analýza, následně je sestaven finanční plán a na závěr je provedeno výsledné ocenění.
Klíčová slova: banka; Oceňování bank; výnosové ocenění; finanční plán; strategická analýza; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění Raiffeisenbank, a.s.
Překlad názvu: Valuation of Raiffeisenbank, a.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is valuation of selected commercial bank. The first part of thesis is focused on specifics of commercial banks in comparison with non-financial companies. The second part analyses methods of valuation of commercial banks. Third part deals with valuation of Raiffeisenbank a. s. It consists of financial and strategic analysis, financial plan and finally the valuation of the bank.
Klíčová slova: financial plan; financial analysis; bank valuation; bank; discounted return valuation; strategic analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2016
Datum podání práce: 31. 8. 2016
Datum obhajoby: 02.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56214_xhork23.pdf [2,29 MB]
Oponentura50821_xkucp23.pdf [162,81 kB]
Hodnocení vedoucího56214_hrdy.pdf [72,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56214/podrobnosti