Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza výkonnosti HZS ČR pomocí DEA modelů

Autor práce: Milnerová, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jablonský, Josef
Osoba oponující práci: Dlouhý, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza výkonnosti HZS ČR pomocí DEA modelů
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá tzv. DEA modely (Analýza obalu dat), což jsou modely pro měření vzájemné efektivnosti rozhodovacích jednotek (tzv. DMUs). První část se zaměřuje na základní DEA modely (CCR model, BCC model) a je rozšířena o nový CH-CCR model, který uvažuje, že proměnné (vstupy nebo výstupy) jsou často silně korelované. V druhé části je zahrnut popis tzv. síťových modelů, který je následně aplikován na data HZS ČR (Hasičského záchranného sboru České republiky). Pomocí těchto modelů je tedy řešena efektivnost HZS ČR napříč kraji.
Klíčová slova: HZS ČR; Efektivnost; DEA model; Analýza obalu dat; Síťový model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza výkonnosti HZS ČR pomocí DEA modelů
Překlad názvu: Analysis of Fire Rescue Service of the Czech Republic effectiveness with DEA models
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with DEA models (Data envelopment analysis), which are models for measuring the efficiency of peer decision making units (DMUs). First part focus on basic DEA models (CCR model, BCC model) and this part is extended by new CH-CCR model, which considering that the variables (inputs or outputs) are usually strongly correlated. In second part is included description of network-based models, which are afterwards applicated on data of FRS CR (Fire Rescue Service of the Czech Republic). Using this models is solved efficiency of FRS CR through the regions.
Klíčová slova: FRS CR; Efficiency; DEA model; Data enveloped analysis; network-based model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2016
Datum podání práce: 9. 1. 2017
Datum obhajoby: 02.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58869_xmilk00.pdf [837,39 kB]
Oponentura50578_dlouhy.pdf [187,64 kB]
Hodnocení vedoucího58869_jablon.pdf [151,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58869/podrobnosti