Příprava reklamní kampaně v oblasti cestovního ruchu

Název práce: Příprava reklamní kampaně v oblasti cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Herclík, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Šebesta, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje specifika návrhu, přípravy marketingových komunikací v reálném prostředí cestovní kanceláře ve srovnání s teoretickými doporučeními a metodami. Základem je zevrubná analýza všech odlišností trhu cestovního ruchu, specifik tvorby produktu, distribučních cest, cílových skupin i komunikačních nástrojů. Analytická část práce i vlastní návrhy reklamní kampaně vycházejí z reálných a aktuálních informací, předmětem zkoumání je cestovní kancelář FIRO-tour.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 8. 2006
Datum podání práce: 23. 8. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3543/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: