Hodnocení způsobilosti výrobního zařízení

Název práce: Hodnocení způsobilosti výrobního zařízení
Autor(ka) práce: Šembera, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Švachová, Marie
Oponenti práce: Chvojková, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá hodnocením způsobilosti pracovního zařízení. V teoretické části jsou popsány metody hodnocení procesů/výrobních zařízení, metoda DOE a hodnocení způsobilosti měřících systémů. V teoretické části je popsána vlastní analýza - aplikace v praxi.
Klíčová slova: měření; proces; způsobilost; R&R; MSA

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 8. 2006
Datum podání práce: 25. 8. 2006
Datum obhajoby: 6. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3577/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: