Bytová politika

Název práce: Bytová politika
Autor(ka) práce: Beneš, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stočková, Olga
Oponenti práce: Sunega, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou bytové politiky. Vymezuje základní termíny z oblasti bydlení. Analyzuje nástroje bytové politiky v České republice. Práce se dále zabývá bytovou koncepcí ČR, včetně analýzy současné situace na trhu s bydlením. Analyzuje bytovou politiku zemí EU a koncept příspěvku na nájemné, včetně srovnání s praxí v ČR.
Klíčová slova: nájemní bydlení; vlastnické bydlení; družstevní bydlení; nástroje bytové politiky; bydlení

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 8. 2006
Datum podání práce: 26. 8. 2006
Datum obhajoby: 8. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3602/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: