Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza vzdělávacích potřeb ve společnosti CertiCon,a.s.

Autor práce: Dufková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Osoba oponující práci: Krupková, Kateřina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vzdělávacích potřeb ve společnosti CertiCon,a.s.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku firemního vzdělání a rozvoje zaměstnanců v konkrétním podniku. Cílem této práce je zanalyzovat současnou situaci v oblasti vzdělávacího systému ve společnosti CertiCon a identifikovat případné možnosti rozvoje a inovace v této oblasti. Teoretická část diplomové práce se zaměřuje na představení moderních metodik vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Pomáhá zjistit specifika IT oboru i specifika motivace při zaměstnávání těchto zaměstnanců. Praktická část diplomové práce obsahuje analýzu současného vzdělávacího systému a návrh změn případně inovací ve vzdělávacím systému na základě potřeb jednotlivých stakeholderů.
Klíčová slova: Rozvoj; IT; Vzdělávání; Kompetence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vzdělávacích potřeb ve společnosti CertiCon,a.s.
Překlad názvu: Analysis of Educational Needs in the Company CertiCon, a.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Diploma Thesis focuses on the analysis of the company educational and development system in one specific firm. The goal of this thesis is to analyse the current situation related to the educational and development system in CertiCon and to identify space for an improvement. The theoretical part focuses on introduction of the modern educational and development methodologies, explains the specifics of the IT sector and specifics related to the employment in this industry. The practical part analyses CertiCons educational system and suggests innovations and changes based on the stakeholders requirements.
Klíčová slova: Development; IT; Competences; Education

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2015
Datum podání práce: 8. 5. 2017
Datum obhajoby: 15.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54364_xdufk00.pdf [2,07 MB]
Oponentura51365_Krupková.pdf [514,27 kB]
Hodnocení vedoucího54364_xlegk900.pdf [388,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54364/podrobnosti