Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Struktura a trendy finančního zajištění exportu českých společností

Autor práce: Šiková, Marie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Němečková, Iveta
Osoba oponující práci: Tročil, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Struktura a trendy finančního zajištění exportu českých společností
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je provést analýzu struktury a trendů finančních a zajišťovacích prostředků využívaných při mezinárodních obchodních operacích v České republice na příkladu Československé obchodní banky, a.s. a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. a zhodnotit, jaké služby v této oblasti nabízejí na českém trhu svým klientům. Z této analýzy jsou pak následně vyvozeny závěry a navžena doporučení na zlepšení nabídky bankovních produktů a služeb těchto vybraných finančních společností.
Klíčová slova: Trade finance; Exportní financování; Platební podmínky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Struktura a trendy finančního zajištění exportu českých společností
Překlad názvu: Structure and trends of export financing of the Czech companies
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this diploma thesis is to analyze the structure and trends of financial instruments used in international business operations in the Czech Republic on the example of Československá obchodní banka, a.s. and Export Guarantee and Insurance Corporation and subsequently to evaluate what services in this area offers to their clients on the Czech market. This analysis then draws conclusions and recommendations for improving the offer of banking products and services of these chosen financial companies.
Klíčová slova: Terms of payment; Export financing; Trade Finance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2016
Datum podání práce: 1. 4. 2017
Datum obhajoby: 29.05.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56013_xsikm13.pdf [1,75 MB]
Oponentura51863_xtroj14.pdf [497,89 kB]
Hodnocení vedoucího56013_nemeci.pdf [66,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56013/podrobnosti