Finanční analýza a mezipodnikové srovnání podniku Pražská plynárenská, a.s

Název práce: Finanční analýza a mezipodnikové srovnání podniku Pražská plynárenská, a.s
Autor(ka) práce: Benešová, Šárka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Pokorný, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
cílem mé práce není provést pouze samotnou finanční analýzu a mezipodnikové srovnání společnosti Pražské plynárenská, a. s. Ráda bych také ukázala, jak ?běžná praxe? využívá škálu možných ukazatelů a metod finanční analýzy, a to pro stanovení bonity společnosti a jaký je pohled věřitelů na vyvozené výsledky. Smyslem mé práce je zároveň se pokusit vytvořit praktický návod pro management, jak vytvořit tzv. dynamickou SWOT analýzu, kterou lze použít nejen pro prezentaci společnosti navenek, ale také pro tvorbu samotné strategie podniku.
Klíčová slova: Pražská plynárenská; bonita; SWOT analýza; mezipodnikové srovnání; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 8. 2006
Datum podání práce: 29. 8. 2006
Datum obhajoby: 8. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3689/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: