-

Název práce: Internet v marketingovej komunikácii spoločnosti Mc.SUP
Autor(ka) práce: Ďurech, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Sedláček, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca popisuje a analyzuje použitie internetových aplikácií v marketingovej komunikácii spoločnosti Mc.SUP. DPrináša prehľad o histórii a vývoji spoločnosti, popis jednotlivých oddelení, používaných systémoch, webových stránkach, vnútropodnikovom programovom riešení, obchodných informačných portáloch a elektronických dodávateľských objednávkových systémoch. Analyzuje ich vplyv na hospodárenie spoločnosti, navrhuje možnosti zlepšenia stávajúcej situácie a poukazuje na príležitosti rozvoja.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 8. 2006
Datum podání práce: 30. 8. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3692/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: