Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Podnikatelský plán v oblasti fitness

Autor práce: Benáková, Denisa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Osoba oponující práci: Andera, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikatelský plán v oblasti fitness
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je zpracovat podnikatelský plán fitness centra a posouzení jeho realizovatelnosti na základě konkurenčního a ekonomického hlediska. Práce je rozdělena na část teoretickou, která seznamuje čtenáře se základními pojmy v oblasti podnikání, významem malých a středních podniků v ČR, zakladatelským rozpočtem, možnými zdroji financování a strukturou podnikatelského plánu. Praktická část se v úvodu zabývá dotazníkovým šetřením, které slouží jako podklad pro vypracování podnikatelského plánu, který je následně sestaven dle příslušné struktury. V závěru práce dochází ke zhodnocení dané investice autorem.
Klíčová slova: fitness centrum; projekt; podnikatelský plán; podnik

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikatelský plán v oblasti fitness
Překlad názvu: A Business Plan of a Fitness Center
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the master thesis is to prepare a business plan of a fitness centre and to assess its feasibility based on market competition and profitability. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part intoduces basic terms in the field of business, the importance of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic, the founding budget, possible sources of funding and the structure of a business plan. The practical part is grounded on a survey constituting a foundation for the business plan, which is further developed according to the presented structure. In the end, the author discusses the rate of return.
Klíčová slova: project; enterprise; fitness center; Business plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2015
Datum podání práce: 10. 6. 2016
Datum obhajoby: 29.05.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54100_xbend08.pdf [2,23 MB]
Oponentura51761_xandm16.pdf [39,47 kB]
Hodnocení vedoucího54100_xhavk02.pdf [61,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54100/podrobnosti