Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Švajčiarsko: ekonomika a postavenie na medzinárodnom trhu cestovného ruchu

Autor práce: Liptáková, Denisa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kvítková, Zuzana
Osoba oponující práci: Abrhám, Josef

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Švajčiarsko: ekonomika a postavenie na medzinárodnom trhu cestovného ruchu
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá ekonomickou situáciou Švajčiarska a jeho postavením na trhu medzinárodného cestovného ruchu. Hlavným cieľom práce je zhodnotiť postavenie Švajčiarska na medzinárodnom trhu cestovného ruchu. Prvá kapitola práce zahŕňa terminológiu a teoretické východiská medzinárodného cestovného ruchu. Druhá kapitola obsahuje okrem základnej charakteristiky krajiny aj analýzu súčasnej ekonomickej situácie Švajčiarska a švajčiarskej konkurencieschopnosti. Tretia kapitola je zameraná na švajčiarsky cestovný ruch, najmä na rozbor činiteľov jeho rozvoja, jeho postavenia vo švajčiarskej ekonomike a jeho konkurencieschopnosti. Obsahom poslednej kapitoly je zhodnotenie postavenia Švajčiarska na medzinárodnom trhu cestovného ruchu a porovnanie tohto postavenia s hlavným konkurentom.
Klíčová slova: medzinárodný cestovný ruch; ekonomika; konkurencieschopnosť; Švajčiarsko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Švajčiarsko: ekonomika a postavenie na medzinárodnom trhu cestovného ruchu
Překlad názvu: Switzerland: economy and position in the international tourism market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The thesis is focused on the economic situation of Switzerland and its position in the international tourism market. The aim of the thesis is to evaluate the position of Switzerland in the international tourism market. The first chapter of the thesis contains the basic terms and definitions in the area of international tourism. The second chapter deals with general information about Switzerland and the analysis of current economic situation, as well as the competitiveness in the global economy. Third chapter is focused on Swiss tourism, especially its factors of development, its position in Swiss economy, and its competitiveness. The last chapter contains the evaluation of position of Switzerland in the international tourism market and also the comparison of this position with the main competitor.
Klíčová slova: competitiveness; economy; Switzerland; international tourism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 6. 2015
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 29.05.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53429_lipd00.pdf [2,52 MB]
Oponentura52434_abrham.pdf [61,21 kB]
Hodnocení vedoucího53429_lechnyro.pdf [61,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53429/podrobnosti