Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Postavení Jižní Koreje v příjezdovém cestovním ruchu regionu Asie a Pacifik

Autor práce: Dušková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Valentová, Jana
Osoba oponující práci: Machová, Božena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Postavení Jižní Koreje v příjezdovém cestovním ruchu regionu Asie a Pacifik
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá postavením Jižní Koreje v příjezdovém cestovním ruchu makroregionu Asie a Pacifik. Jejím hlavním cílem je zhodnocení současného a budoucího potenciálu příjezdového cestovního ruchu Jižní Koreje a vymezení jejího postavení na příjezdovém cestovním ruchu makroregionu na základě detailní statistické analýzy a zhodnocení konkurenceschopnosti země. Jižní Korea byla nejprve zanalyzována z politického a ekonomického hlediska a dále se práce zaměřila na předpoklady cestovního ruchu této země, její regiony cestovního ruchu a analýzu indikátorů příjezdového cestovního ruchu. Byl zde zanalyzován i příjezdový cestovní ruch občanů České republiky do tohoto státu. Konkurenceschopnost Jižní Koreje byla zhodnocena na základě indexů GCI a TCI. Na závěr byl na základě regresní analýzy predikován budoucí vývoj mezinárodních příjezdů.
Klíčová slova: predikce; makroregion Asie a Pacifik; konkurenceschopnost; příjezdový cestovní ruch; Jižní Korea

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Postavení Jižní Koreje v příjezdovém cestovním ruchu regionu Asie a Pacifik
Překlad názvu: The Position of South Korea in Inbound Tourism of Asia and Pacific Region
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis analyses the position of South Korea in inbound tourism of macro-region Asia and Pacific. The main purpose is to evaluate the current and future potential of South Korea's inbound tourism and to define the position of South Korea in inbound tourism of the region based on detailed statistical analysis and competitiveness evaluation of South Korea. Firstly, South Korea was analysed from the political and economical perspective and later on the thesis focused on preconditions of tourism and tourist regions folowed by statistical analysis of the inbound tourism indicators. Moreover, the tourist arrivals of Czech citizens to South Korea were analysed. The competitiveness of South Korea was evaluated based on GCI and TTCI indexes. Lastly, the future development of international arrivals to South Korea was predicted based on regression analysis.
Klíčová slova: competitiveness; inbound tourism; macro-region Asia and Pacific; South Korea; prediction

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 29.05.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58871_xdusv06.pdf [2,19 MB]
Oponentura53429_Machová.pdf [223,59 kB]
Hodnocení vedoucího58871_valentoj.pdf [66,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58871/podrobnosti