Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Procesně stavěná podniková architektura

Autor práce: Michálková, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Alexa, Štěpán
Osoba oponující práci: Potančok, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Procesně stavěná podniková architektura
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je procesně stavěná podniková architektura. Za účelem danou problematiku vysvětlit, se teoretické část zabývá podnikovou architekturou, procesním řízením a vztahy mezi nimi. Praktická část práce se pak řídí vytvořeným teoretickým rámcem za účelem prezentace obou přístupů v reálné společnosti. Obsahuje modely odrážející současný stav, přičemž některé z nich jsou obohaceny o doporučené změny autorky.
Klíčová slova: MMABP; BPMN; Procesní řízení; Podniková architektura; Podnikové procesy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Procesně stavěná podniková architektura
Překlad názvu: Process based enterprise architecture
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The topic of the bachelor thesis is Process Based Enterprise Architecture. In order to explain the given issue, there is an explanation of the Enterprise architecture, business process management and the relation between them.The practical part follows the theory written in the first part in order to present both of approaches in a real company. That includes models reflecting current situation, some of which are enriched by the author's recommended modifications.
Klíčová slova: BPMN; Business processes; Business Process Management; Enterprise architecture; MMABP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2017
Datum podání práce: 14. 5. 2017
Datum obhajoby: 20.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60973_mica00.pdf [3,11 MB]
Oponentura51953_xpotm03.pdf [37,35 kB]
Hodnocení vedoucího60973_xales02.pdf [88,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60973/podrobnosti