Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vytvorenie produktu pivného turizmu pre vybranú cestovnú kanceláriu

Autor práce: Olgyayová, Patrícia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Valentová, Jana
Osoba oponující práci: -

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vytvorenie produktu pivného turizmu pre vybranú cestovnú kanceláriu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá potenciálom Českej republiky v odvetví pivného turizmu a jeho využitia prostredníctvom tzv. pivných trás. Cieľom bolo vytvorenie nových pivných trás pre CK Neckermann a návrh ďalších marketingových nástrojov. Formálne je rozdelená na časť teoretickú a praktickú. Teoretická časť v úvode približuje problematiku cestovného ruchu, opisuje formy cestovného ruchu, služby a činnosť cestovných kancelárií. Druhá kapitola sa zaoberá marketingom služieb, situačnou analýzou a marketingovým mixom v oblasti cestovného ruchu. Záver teoretickej časti je venovaný pivovarníctvu v Čechách, jeho histórii a súčasnému stavu, a pivnému turizmu. Praktická časť v úvode analyzuje trh s pivnými trasami, mapuje konkurenciu, potenciálnych dodávateľov, distribútorov a zákazníka. Nasleduje tvorba jednotlivých pivných trás pre štyri oblasti Českej republiky, východ, západ,stred a Praha. Túto kapitolu doplňuje kapitola číslo šesť, ktorá navrhuje postup pri tvorbe marketingového mixu.
Klíčová slova: pivo; pivné trasy; pivný turizmus; cestovný ruch

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vytvorenie produktu pivného turizmu pre vybranú cestovnú kanceláriu
Překlad názvu: Creation of new beer tours for Neckermann Reisen
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Thesis analyses usage of a potential of Czech republic in beer tourism via beer tours. The main aim was to create new tours, which would be connecting small familial breweries in separated areas of Czech republic, east, west, middle of the republic plus Prague. Thesis was logically separated into two parts, theoretical and practical. Theoretical part shoul provide basic information about tourism, services and marketing of the services, which includes situation analysis and marketing mix. The end of this part involves description of the situation of breweries in Czech republic, like number of breweries, statistics of production and consumption of beer; and situation of beer tourism in this land. Practical part is applying knowlendges of theoretical part. First chapter includes analysis of the beer tours market, competition, suppliers, element of distribution and potentional customer. Next chapter is whole about new beer tours, this chapter involves description and process of individual tours and the last chapter includes layout of marketing mix.
Klíčová slova: beer tourism; beer tours; beer; tourism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2016
Datum podání práce: 10. 5. 2017
Datum obhajoby: 2017
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.