Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vizuální komunikace Národního památkového ústavu

Autor práce: Sonntágová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Osoba oponující práci: Černý, Zbyněk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vizuální komunikace Národního památkového ústavu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce si klade za cíl provést analýzu vizuální komunikace Národního památkového ústavu. Teoretická část se zabývá výkladem firemní identity se zaměřením na jednotný vizuální styl a firemní komunikaci. V praktické části podrobně analyzuji hlavní a odvozené prvky vizuální komunikace a porovnávám je se státními památkovými organizacemi v zahraničí. V samotném závěru práce jsou představeny zlepšovací návrhy na budování firemní image státní kulturní organizace.
Klíčová slova: Národní památkový ústav; logo; vizuální komunikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra multimédií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vizuální komunikace Národního památkového ústavu
Překlad názvu: Visual communication of Národní památkový ústav
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Master's Thesis aims to analyze the visual communication of Národní památkový ústav, National Monument Institute. The theoretical part deals with the interpretation of corporate identity focusing on corporate design and corporate communication. The second part begins with an analysis of the main and derived elements of the visual communication and continues with a comparison of the elements of the public monument institutions abroad. At the very end the Thesis also includes some recommendations in order to make the whole corporate image of Národní památkový ústav better.
Klíčová slova: logotype; Národní památkový ústav; visual communication

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Multimedia
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 3. 2016
Datum podání práce: 11. 8. 2016
Datum obhajoby: 20.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57050_xsonj00.pdf [2,80 MB]
Oponentura51521_Černý.pdf [277,28 kB]
Hodnocení vedoucího57050_horny.pdf [275,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57050/podrobnosti