Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Návrh a implementace aplikace pro studenty při hledání vysoké školy

Autor práce: Phi Viet, Duc
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Václav
Osoba oponující práci: Dudáš, Marek
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Phi Viet, Duc
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Bc.
Název fakulty:Fakulta informatiky a statistiky [cs]
Faculty of Informatics and Statistics [en]
Název katedry:Katedra informačního a znalostního inženýrství [cs]
Department of Information and Knowledge Engineering [en]
Informace o práci
Typ VŠKPBakalářská práce [cs]
Bachelor thesis [en]
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Název VŠKP Nápověda Návrh a implementace aplikace pro studenty při hledání vysoké školy [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Design and implementation of an application for students searching for higher education [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
testování použitelnosti; webová aplikace; UML; hledání školy v zahraničí [cs]
web application; usability testing; UML; searching for a school abroad [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat webovou aplikaci sloužící pro absolventy středních škol nebo bakalářských oborů, kteří hledají navazující studium. Tato aplikace jim umožní prohlížet databázi vysokých škol a jejich programů. Hlavní funkce aplikace spočívá v možnosti filtrace požadovaných údajů studijních oborů, jako jsou např. potřebné úrovně jazykových certifikátů a hodnoty GMATu pro přijetí uchazeče. V teoretické části se čtenář nejprve seznámí s projektem jako takovým, tedy s jeho hlavním posláním a cílem, s podnikatelským plánem a budoucí vizí. Dále se dozví, jaké mu tento portál jako uživateli může přinést výhody, v čem se liší od těch konkurenčních a proč zvolit zrovna jej. Na základě sesbíraných dat byl proveden rozbor segmentů potenciálních uživatelů a zákazníků. Praktická část obsahuje návrh a implementaci aplikační logiky dle platné notace jazyka UML včetně realizace prototypu grafického uživatelského rozhraní zahrnující testování použitelnosti. [cs]
The aim of this bachelor thesis is to design and implement a web application for graduates of secondary schools or bachelor's branches who are looking for follow-up studies. This application allows them to view the database of universities and their programs. The main function of the application is the option of filtering the required data of the programs, such as the required level of language certificates and GMAT values for the admission of the applicant. In the theoretical part, the reader first becomes familiar with the project as such, its main mission and goal, business plan and future vision. He also learns what benefits can this portal bring to him as a user, how they differ from those who compete and why choose it. Based on the collected data, the segments of potential users and customers were analyzed. The practical part should include the design and implementation of application logic according to a valid UML notation, along with the implementation of a graphical user interface prototype including usability testing. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Zeman, Václav
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Dudáš, Marek
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:17.10.2016
Datum poslední editace záznamu:03.05.2017 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 2017
Výsledek obhajoby:-
Soubory
Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Údaje z ISISu:
IdentifikátorOdkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.