Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Zařazování matematických výrazů do webových stránek

Autor práce: Šímová, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kosek, Jiří
Osoba oponující práci: Sklenák, Vilém
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Šímová, Hana
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Bc.
Název fakulty:Fakulta informatiky a statistiky [cs]
Faculty of Informatics and Statistics [en]
Název katedry:Katedra informačního a znalostního inženýrství [cs]
Department of Information and Knowledge Engineering [en]
Informace o práci
Typ VŠKPBakalářská práce [cs]
Bachelor thesis [en]
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Název VŠKP Nápověda Zařazování matematických výrazů do webových stránek [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Inserting mathematical expressions into web pages [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
MathML; KaTeX; ASCIIMath; matematika; LaTeX; web [cs]
matematika; MathML; KaTeX; ASCIIMath; LaTeX; web [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Tato práce zhodnocuje současný stav zobrazování matematických výrazů do webových stránek. Zjišťuje jazyky použitelné pro zobrazování matematických výrazů na webových stránkách. Cílem je zjistit jednotlivé způsoby jakými se dají matematické výrazy na web zadávat. Dále se zabývá zjištěním výhod a nevýhod jednotlivých způsobů vkládání a jednotlivých jazyků. Práce se zabývá porovnáním jednotlivých způsobů z pohledu rychlosti načítání, vzhledu vykreslení a použitelnosti při přenášení do jiných prostředí, než je webová stránka. Zabývá se také vkládáním matematiky do webových stránek pro uživatele, kteří neovládají ani jeden z nalezených jazyků. [cs]
This paper explores the current state of display of mathematical expressions on web pages. Identifies the languages that can be used to display mathematical expressions on webpages. The goal is to find out the ways in which mathematical expressions can be entered on the web. It also deals with the identification of advantages and disadvantages of individual insertion methods and individual languages. The thesis deals with the comparison of individual ways from the point of view of load speed, rendering appearance and usability when transferring to an environment other than web site. It also deals with inserting math into web pages for users who do not have knowledge of any of the languages. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Kosek, Jiří
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Sklenák, Vilém
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:11.11.2016
Datum poslední editace záznamu:04.05.2017 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 2017
Výsledek obhajoby:-
Soubory
Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Údaje z ISISu:
IdentifikátorOdkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.