Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Zařazování matematických výrazů do webových stránek

Autor práce: Šímová, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kosek, Jiří
Osoba oponující práci: Sklenák, Vilém

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zařazování matematických výrazů do webových stránek
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce zhodnocuje současný stav zobrazování matematických výrazů do webových stránek. Zjišťuje jazyky použitelné pro zobrazování matematických výrazů na webových stránkách. Cílem je zjistit jednotlivé způsoby jakými se dají matematické výrazy na web zadávat. Dále se zabývá zjištěním výhod a nevýhod jednotlivých způsobů vkládání a jednotlivých jazyků. Práce se zabývá porovnáním jednotlivých způsobů z pohledu rychlosti načítání, vzhledu vykreslení a použitelnosti při přenášení do jiných prostředí, než je webová stránka. Zabývá se také vkládáním matematiky do webových stránek pro uživatele, kteří neovládají ani jeden z nalezených jazyků.
Klíčová slova: MathML; KaTeX; ASCIIMath; matematika; LaTeX; web

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačního a znalostního inženýrství
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zařazování matematických výrazů do webových stránek
Překlad názvu: Inserting mathematical expressions into web pages
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This paper explores the current state of display of mathematical expressions on web pages. Identifies the languages that can be used to display mathematical expressions on webpages. The goal is to find out the ways in which mathematical expressions can be entered on the web. It also deals with the identification of advantages and disadvantages of individual insertion methods and individual languages. The thesis deals with the comparison of individual ways from the point of view of load speed, rendering appearance and usability when transferring to an environment other than web site. It also deals with inserting math into web pages for users who do not have knowledge of any of the languages.
Klíčová slova: matematika; MathML; KaTeX; ASCIIMath; LaTeX; web

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 11. 2016
Datum podání práce: 3. 5. 2017
Datum obhajoby: 26.01.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59621_simh00.pdf [2,30 MB]
Oponentura51996_sklenak.pdf [195,12 kB]
Hodnocení vedoucího59621_kosek.pdf [201,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59621/podrobnosti