Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Hospodaření příspěvkových organizací na příkladu Národního muzea

Autor práce: Hlaváčová, Silvia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gluzová, Tereza
Osoba oponující práci: Svoboda, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hospodaření příspěvkových organizací na příkladu Národního muzea
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou a specifiky hospodaření příspěvkových organizací. Toto téma je zpracováno na příkladu Národního muzea. Práce je rozdělená a teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá zařazením příspěvkových organizací pod neziskové, jejichž hlavním cílem není dosahování zisku. Dále jsou charakterizovány příspěvkové organizace, způsob jejich financování a účtování. V praktické části se práce zabývá analýzou výnosů, nákladů, výsledku hospodaření a některých poměrových ukazatelů.
Klíčová slova: neziskové organizace; příspěvkové organizace; hospodaření; účetnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hospodaření příspěvkových organizací na příkladu Národního muzea
Překlad názvu: Management of the allowance organisations on the example of the National Museum
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis focuses on issues and specifics of the allowance organisations. This topic is divided into theoretical and practical part. The theoretical part focuses on inclusion of the allowance organisations into nonprofit organisation, whose main purpose is not achieving profit. Furthermore allowance organisations, the way of their financing and the accounting are characterised. The practical part focuses on the analysis of the revenues, costs, profit or loss and some ratios.
Klíčová slova: allowance organisations; nonprofit organisations; accounting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2017
Datum podání práce: 12. 5. 2017
Datum obhajoby: 16.01.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60406_xhlas11.pdf [346,07 kB]
Oponentura51453_xsvom33.pdf [72,59 kB]
Hodnocení vedoucího60406_xglut00.pdf [152,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60406/podrobnosti