Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Hospodaření příspěvkových organizací na příkladu Národního muzea

Autor práce: Hlaváčová, Silvia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gluzová, Tereza
Osoba oponující práci: Svoboda, Michal
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Hlaváčová, Silvia
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Bc.
Název fakulty:Fakulta financí a účetnictví [cs]
Faculty of Finance and Accounting [en]
Název katedry:Katedra finančního účetnictví a auditingu [cs]
Deparment of Finacial Accounting and Auditing [en]
Informace o práci
Typ VŠKPBakalářská práce [cs]
Bachelor thesis [en]
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Název VŠKP Nápověda Hospodaření příspěvkových organizací na příkladu Národního muzea [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Management of the allowance organisations on the example of the National Museum [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
příspěvkové organizace; účetnictví; hospodaření; neziskové organizace [cs]
accounting; nonprofit organisations; allowance organisations [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Bakalářská práce se zabývá problematikou a specifiky hospodaření příspěvkových organizací. Toto téma je zpracováno na příkladu Národního muzea. Práce je rozdělená a teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá zařazením příspěvkových organizací pod neziskové, jejichž hlavním cílem není dosahování zisku. Dále jsou charakterizovány příspěvkové organizace, způsob jejich financování a účtování. V praktické části se práce zabývá analýzou výnosů, nákladů, výsledku hospodaření a některých poměrových ukazatelů. [cs]
The bachelor thesis focuses on issues and specifics of the allowance organisations. This topic is divided into theoretical and practical part. The theoretical part focuses on inclusion of the allowance organisations into nonprofit organisation, whose main purpose is not achieving profit. Furthermore allowance organisations, the way of their financing and the accounting are characterised. The practical part focuses on the analysis of the revenues, costs, profit or loss and some ratios. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Gluzová, Tereza
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Svoboda, Michal
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:20.01.2017
Datum poslední editace záznamu:13.05.2017 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 2017
Výsledek obhajoby:-
Soubory
Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Údaje z ISISu:
IdentifikátorOdkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.