Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Nástroje destinačního managementu vedoucí k rozvoji destinace, na příkladu APRB o.p.s.

Autor práce: Matohlínová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Osoba oponující práci: Dianová, Markéta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nástroje destinačního managementu vedoucí k rozvoji destinace, na příkladu APRB o.p.s.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce představuje Agenturu pro rozvoj Broumovska jako fungující společnost v oblasti cestovního ruchu. Cílem práce je analyzovat nástroje a metody, které ARPB využívá, aby dosáhla rozvoje regionu Broumovsko. Teoretická část přibližuje klíčové pojmy práce a principy fungování společnosti destinačního managementu a slouží jako platforma pro praktickou část, která je zaměřena na rozbor činností a metod Agentury pro rozvoj Broumovska. Závěr práce se věnuje výsledkům komparace, které vykazují, že ARPB pozdvihla funkci destinační společnosti na vyšší úroveň. APRB dokázala za 12 let své působnosti probudit na Broumovsku kulturní život, komunikaci a spolupráci firem, poskytovatelů služeb a místních obyvatel. Svými aktivitami a projekty podporuje atraktivitu regionu a vytváří lepší podmínky pro život na Broumovsku.
Klíčová slova: Broumovsko; Cestovní ruch; Rozvoj destinace; Destinační management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nástroje destinačního managementu vedoucí k rozvoji destinace, na příkladu APRB o.p.s.
Překlad názvu: Destination management tools leading to destination development, explain on an example APRB
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Bachelor´s Thesis introduces the Agency for development of Broumovsko as a functional company in the field of tourism. The goal of this Thesis is to analyze tools and methods used by APRB to achieve the development of the region of Broumovsko. The theoretical part is talking about the key concepts of work and principles of function of a company focusing on destination management, and it works as a platform for the practical part of my Thesis, which is focused on the analysis of activities and methods of the Agency for development of Broumovsko. The ending of my work is dedicated to the results of comparison, which show us that APRB lifted the function of destination company up to a whole another level. APRB, in 12 years of its activity, awakened the cultural life and comunication and cooperation of companies, service providers and locals in Broumovsko. By its activities and projects, APRB supports attractivity of the region and creates better living conditions in Broumovsko.
Klíčová slova: Broumovsko.; Tourism; destination development; destination management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 12. 2016
Datum podání práce: 15. 5. 2017
Datum obhajoby: 20.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59862_matv01.pdf [868,40 kB]
Oponentura52415_qdiam00.pdf [433,15 kB]
Hodnocení vedoucího59862_tysi00.pdf [395,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59862/podrobnosti