Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza bankovních poplatků a alternativ jejich krytí

Autor práce: Dušková, Markéta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bártová, Hana
Osoba oponující práci: Jablonský, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza bankovních poplatků a alternativ jejich krytí
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou bankovních poplatků spojených s běžným účtem. Cílem práce je pomocí aplikace dvou modelových klientů na vybrané účty najít nejvýhodnější běžný účet pro studenty. Dalším cílem je analyzovat možnosti krytí nákladů vzniklých s využíváním běžného účtu, a to pomocí finančních odměn poskytovaných v rámci běžného účtu některými bankami a dále pomocí jiných bankovních produktů. Dílčím cílem práce je ověřit hypotézu, zda malé nízkonákladové banky nabízejí běžný účet spojený s nižšími bankovními poplatky než velké banky.
Klíčová slova: Spořicí účet; Nízkonákladové banky; Student; Bankovní poplatky; Běžný účet

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza bankovních poplatků a alternativ jejich krytí
Překlad názvu: Analysis of bank charges and their financing alternatives
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the analysis of bank charges associated with the current account. The aim of the thesis is to find the best current account for students by using two model clients for selected accounts. Another objective is to analyze the possibilities of covering the costs incurred with the use of a current account by means of financial rewards provided by some banks in the current account and by other bank products. The partial objective of the thesis is to verify the hypothesis whether small low-cost banks offer a current account associated with lower bank charges than large banks.
Klíčová slova: Current account; Savings account; Student; Bank charges; Low-cost banks

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2015
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 14.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55267_xdusm27.pdf [1,63 MB]
Oponentura53830_xjabp01.pdf [835,39 kB]
Hodnocení vedoucího55267_xbarh09.pdf [544,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55267/podrobnosti