Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Nelegálna činnosť v bankovnej sfére

Autor práce: Barátová, Vanda
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Osoba oponující práci: Fleischmann, Luboš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nelegálna činnosť v bankovnej sfére
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Bakalárska práca sa venuje problematike nelegálnej činnosti v bankovom sektore, konkrétne vybranému problému legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Prvá časť sa venuje teoretickému vymedzeniu trestného činu a súčastnej situácie bankového odvetvia. Ďalej sa práca zameriava na medzinárodné pramene právnej úpravy a rôzne formy aplikácie rizikovo orientovaného prístupu v judikatúrach a praxi jednotlivých vybraných zemí.
Klíčová slova: rizikovo orientovaný prístup; legislatíva; pranie špinavých peňazí

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nelegálna činnosť v bankovnej sfére
Překlad názvu: Illegal activities in banking sector
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: Bachelor´s thesis is devoted to the problem of illegal activity in the banking sector, specifically to the chosen issue of money laundering. First part is dedicated to the theoretical assignation of the phenomenon of money laundering and the actual situation and trends in banking. The following parts are focused on fundaments of international law and different forms of appliacation of risk-based approach in combating money laundering troughout the individual chosen coutntries.
Klíčová slova: risk-based approach; legislation; money laundering

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2017
Datum podání práce: 1. 6. 2017
Datum obhajoby: 14.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61186_barv01.pdf [771,55 kB]
Oponentura53627_flel00.pdf [546,59 kB]
Hodnocení vedoucího61186_radova.pdf [143,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61186/podrobnosti