Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční analýza Rossmann, spol. s r. o.

Autor práce: Hájková, Anežka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dufková, Eva
Osoba oponující práci: Daněk, Stefan Svatopluk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza Rossmann, spol. s r. o.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je provést finanční analýzu společnosti ROSSMANN, spol. s r. o., za roky 2011 až 2015, porovnat vybrané ukazatele s konkurenční společností, zhodnotit finanční zdraví společnosti a následně poskytnout doporučení pro finanční řízení. Práce je rozdělena na dvě části, první část je metodická, v níž jsou teoreticky představeny jednotlivé metody a ukazatele finanční analýzy, které jsou následně aplikovány v druhé části práce. Druhá, praktická, část se skládá ze samotné finanční analýzy společnosti ROSSMANN, spol. s r. o. Tato část obsahuje horizontální a vertikální analýzu, výpočty poměrových ukazatelů a bankrotní a bonitní modely. V průběhu práce jsou vybrané poměrové ukazatele a bankrotní a bonitní modely porovnávány též s konkurenční společností Teta drogerie a lékárny ČR, s. r. o. Praktickou část zakončuje SWOT analýza, po které následuje závěr shrnující výsledky finanční analýzy a možná doporučení pro budoucí finanční řízení.
Klíčová slova: bankrotní a bonitní modely; horizontální analýza; SWOT analýza; vertikální analýza; ROSSMANN, spol. s r. o.; poměrové ukazatele; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza Rossmann, spol. s r. o.
Překlad názvu: Financial analysis of the company ROSSMANN, spol. s r. o.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to carry out a financial analysis of the company ROSSMANN, spol. s r. o. for the period 2011-2015, compare selected financial indicators with a competing company, evaluate its financial health and subsequently provide recommendations for financial management. The thesis is divided into two parts, the first part is methodological, where the various methods and indicators of financial analysis, which are subsequently applied in the second part of the thesis, are theoretically presented. The second part, practical part consists of the financial analysis of the company ROSSMANN, spol. s r. o. This part contains horizontal and vertical analysis, calculations of financial ratios and bankruptcy and creditworthy models. In the course of the thesis the selected ratios and bankruptcy and creditworthy models are also compared with the competing company Teta drogerie a lékárny ČR, s. r. o. The practical part ends with the SWOT analysis, followed by a conclusion summarizing the results of the financial analysis and possible recommendations for future financial management.
Klíčová slova: financial ratios; ROSSMANN, spol. s r. o.; SWOT analysis; vertical analysis; horizontal analysis; financial analysis; bankruptcy and creditworthy models

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2017
Datum podání práce: 5. 6. 2017
Datum obhajoby: 14.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60712_haja01.pdf [1,37 MB]
Oponentura53871_dans00.pdf [224,29 kB]
Hodnocení vedoucího60712_dufkova.pdf [223,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60712/podrobnosti