Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Výběr investičních instrumentů za podmínek nejistoty pomocí metod teorie rozhodování

Autor práce: Čižmař, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Borovička, Adam
Osoba oponující práci: Sokol, Ondřej
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Čižmař, Adam
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Bc.
Název fakulty:Fakulta informatiky a statistiky [cs]
Faculty of Informatics and Statistics [en]
Název katedry:Katedra ekonometrie [cs]
Department of Econometrics [en]
Informace o práci
Typ VŠKPBakalářská práce [cs]
Bachelor thesis [en]
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Název VŠKP Nápověda Výběr investičních instrumentů za podmínek nejistoty pomocí metod teorie rozhodování [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Creation of equity portfolio under unusual market conditions by using the methods of decision making [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
vícekriteriální hodnocení variant; optimalizace portfolia; akcie; vícekriteriální programování [cs]
multi-criteria programming; multi-criteria evaluation; portfolio optimalization; stocks [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Bakalářská práce zpracovává téma akciového investování. Přístupů k hodnocení akcií je celá řada, v této práci jsou využity metody vícekriteriálního rozhodování, jelikož akcie je běžné hodnotit na základě více kritérií než pouze jednoho. Tyto metody nejsou v praxi typicky využívány, práce proto nabízí zajímavý úhel pohledu lišící se od běžně zavedené praxe. Součástí práce je teoretická definice tržního prostředí a akcií jako takových a dále potom teoretický popis použitých metod. Jedná se o metodu vícekriteriálního hodnocení variant ELECTRE I a metodu vícekriteriálního programování nazvanou agregace účelových funkcí. Tyto metody jsou použity pro konstrukci portfolia na základě dvou odlišných investičních strategií. Jedna se zaměřuje na kapitálový výnos a druhá cílí na dividendový výnos spolu s nižším rizikem. [cs]
This bachelor thesis deals with problems of investing in stock market. There are plenty of different approaches to investing into stocks, however methods used in this thesis belong among multi-criteria decision making methods. Such an aproach is not commonly used which provides an interesting point of view that differs from widely used methods. This thesis consists of theoretical background to market environment and stocks themselves and also of theoretical description of multi-criteria evaluation and multi-criteria programming. Specifically I use ELECTRE I method as multi-criteria evaluation and aggregation of linear functions as multi-criteria programming method. By using these two methods I create two different portfolios based on two separate strategies. First of them aims to maximize capital gains whereas the second one aims to maximize dividend profits and to minimize risk, as well. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Borovička, Adam
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Sokol, Ondřej
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:20.05.2016
Datum poslední editace záznamu:30.05.2017 08:18:02
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 2017
Výsledek obhajoby:-
Soubory
Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Údaje z ISISu:
IdentifikátorOdkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.