Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Faktory ovlivňující postkontraktační chování veřejných zadavatelů

Autor práce: Pospíšil, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavel, Jan
Osoba oponující práci: Dufek, Luboš
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Pospíšil, Václav
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta financí a účetnictví [cs]
Faculty of Finance and Accounting [en]
Název katedry:Katedra veřejných financí [cs]
Department of Public Finance [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Faktory ovlivňující postkontraktační chování veřejných zadavatelů [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Factors affecting the post-contractual behaviour of public contractors [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
veřejné zakázky; smluvní dodatky; postkontraktační chování; transparentnost [cs]
transparency; contract amendments; post-contractual behavior; public procurement [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Ústředním tématem této práce je analýza postkontraktačního chování vybraných zadavatelů veřejných zakázek. Postkontraktačním chováním se poté chápou takové procesy, které navazují na uzavřené kontrakty mezi zadavateli a dodavateli. Tyto procesy však nejsou zcela žádoucí, neboť často mívají negativní vliv na konečné ceny zakázek. Identifikace těch faktorů, které mohou podmiňovat postkontraktační chování, je poté hlavní je náplní této práce. Pro tyto účely je sběr a analýza dat, tedy informací o ukončených veřejných zakázkách, stěžejní. [cs]
The main theme of this thesis is an analysis of post-contractual behaviour of selected contractors of public procurement. Processes behind the post-contractual behaviour are succeeding already signed contracts, and can often lead to an undesirable change in contracted price. Indetification of these processes, that lead to increased post-contractual behaviour, is the key element of this thesis. For this purpose, the collection and subsequential analysis of the collected data, i.e. data about completed public procurement, is crucial. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Pavel, Jan
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Dufek, Luboš
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:20.09.2016
Datum poslední editace záznamu:08.06.2017 11:45:10
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 2017
Výsledek obhajoby:-
Soubory
Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná přílohaSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Údaje z ISISu:
IdentifikátorOdkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.