Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Faktory ovlivňující postkontraktační chování veřejných zadavatelů

Autor práce: Pospíšil, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavel, Jan
Osoba oponující práci: Dufek, Luboš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Faktory ovlivňující postkontraktační chování veřejných zadavatelů
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Ústředním tématem této práce je analýza postkontraktačního chování vybraných zadavatelů veřejných zakázek. Postkontraktačním chováním se poté chápou takové procesy, které navazují na uzavřené kontrakty mezi zadavateli a dodavateli. Tyto procesy však nejsou zcela žádoucí, neboť často mívají negativní vliv na konečné ceny zakázek. Identifikace těch faktorů, které mohou podmiňovat postkontraktační chování, je poté hlavní je náplní této práce. Pro tyto účely je sběr a analýza dat, tedy informací o ukončených veřejných zakázkách, stěžejní.
Klíčová slova: veřejné zakázky; postkontraktační chování; smluvní dodatky; transparentnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Faktory ovlivňující postkontraktační chování veřejných zadavatelů
Překlad názvu: Factors affecting the post-contractual behaviour of public contractors
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main theme of this thesis is an analysis of post-contractual behaviour of selected contractors of public procurement. Processes behind the post-contractual behaviour are succeeding already signed contracts, and can often lead to an undesirable change in contracted price. Indetification of these processes, that lead to increased post-contractual behaviour, is the key element of this thesis. For this purpose, the collection and subsequential analysis of the collected data, i.e. data about completed public procurement, is crucial.
Klíčová slova: public procurement; post-contractual behavior; contract amendments; transparency

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2016
Datum podání práce: 31. 5. 2017
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58538_xposv10.pdf [950,10 kB]
Veřejná příloha15682_xposv10.xlsx [187,17 kB]
Oponentura53879_xdufl02.pdf [197,47 kB]
Hodnocení vedoucího58538_pavelj.pdf [83,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58538/podrobnosti