Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

BUSINESS PLAN - BOTTLED GMBH

Autor práce: Maes, Johannes
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Osoba oponující práci: Crider, Jeremy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: BUSINESS PLAN - BOTTLED GMBH
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This paper contains the business plan of the Düsseldorf-based lifestyle-beverage startup BOTTLED GmbH. The author has specifically outlined the challenges of a startup in the German beverage industry and explains how BOTTLED’s unique selling proposition differentiates itself from small and big companies in the market. The holistic and integrated business strategies BOTTLED perseus can lead the startup to success, if it finds an external investor providing BOTTLED with a cash influx to cover its operating expenses for the fiscal years of 2017 - 2020. This business plan highlights how BOTTLED would use the investment to achieve growing revenues and profitability. The startup concentrates on very focussed patterns of business operations; maintaining this focus while growing sales over the next years in a planned manner will allow BOTTLED to yield profitable returns and to establish a new lifestyle oriented beverage brand in the market. This paper is a very realistic reflection of the startup’s situation and aims to convince potential investors of the value BOTTLED represents to target consumers and shareholders.
Klíčová slova: Lifestyle Startup; Beverage Startup; Profitability ; Investment Proposal; Business Plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2017
Datum podání práce: 12. 12. 2017
Datum obhajoby: 25.01.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61291_maej00.pdf [8,87 MB]
Oponentura55563_Crider.pdf [429,12 kB]
Hodnocení vedoucího61291_tylll.pdf [259,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61291/podrobnosti