Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

KOMPARACE RODINNÉ POLITIKY ČESKÉ REPUBLIKY A VELKÉ BRITÁNIE V LETECH 1993-2015

Autor práce: Hulčíková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci: Bartůsková, Lucia
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Hulčíková, Petra
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Národohospodářská fakulta [cs]
Faculty of Economics [en]
Název katedry:Katedra hospodářské a sociální politiky [cs]
Department of Economic and Social Policy [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda KOMPARACE RODINNÉ POLITIKY ČESKÉ REPUBLIKY A VELKÉ BRITÁNIE V LETECH 1993-2015 [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda FAMILY POLICY COMPARISON IN THE CZECH REPUBLIC AND UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND IN THE YEARS 1993-2015 [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
vývoj rodinné politiky; péče o dítě; sociální dávky; podpora rodin; rodinná politika [cs]
family support; development of family policy; child care; social benefits; family policy [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj a komparaci rodinné politiky v České republice a Velké Británii v letech 1993-2015. Rozdílný přístup obou zemí k rodinné politice je porovnán jak na úrovni přímých a nepřímých nástrojů finanční podpory rodin, tak na úrovni mikroekonomické a makroekonomické. Z výsledků práce vyplývá, že procentuální podíl výdajů na rodinnou politiku k hrubému domácímu produktu je ve Velké Británii stále vyšší než v České republice. Naopak v České republice jsou již od roku 1990 několikanásobně vyšší výdaje státu po narození dítěte do rodiny, což může způsobovat ztrátu motivace návratu na trh práce. Kromě porovnání českého a britského systému rodinné politiky, tato práce přináší návrhy možného zlepšení české rodinné politiky. [cs]
This diploma thesis is focused on development and comparison of family policy in the Czech Republic and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland between 1993 and 2015. The difference between these two countries´ approach to family policy is compared both at the level of direct and indirect instruments of family financial support and microeconomic and macroeconomic level. The results of this thesis show that the percentage of spending on family policy on gross domestic product in still higher in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland than in the Czech Republic. On the contrary, in the Czech Republic since 1990, the state has spent several times higher state's expenses after the birth of the child, which can cause a loss of motivation to return to the labor market. Besides the comparison of the Czech and British family policy systems, this thesis brings suggestions for a possible improvement of Czech family policy. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Vostrovská, Zdenka
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Bartůsková, Lucia
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:10.02.2017
Datum poslední editace záznamu:20.09.2017 09:00:04
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 19.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce60655_xhulp06.pdf [ 1,77 MB ]
Oponentura54423_xszal03.pdf [ 402,27 kB ]
Hodnocení vedoucího60655_vosz01.pdf [ 399,95 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/60655/podrobnosti