Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Návrh systému pro měření a řízení výkonnosti ve firmě poskytující služby

Autor práce: Košut, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Menšík, Michal
Osoba oponující práci: Fibírová, Jana
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Košut, Martin
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta financí a účetnictví [cs]
Faculty of Finance and Accounting [en]
Název katedry:Katedra manažerského účetnictví [cs]
Department of Managerial Accounting [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Návrh systému pro měření a řízení výkonnosti ve firmě poskytující služby [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Design of the performance measurement and management system in the company providing services [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
výkonnost; systém měření a řízení výkonnosti; malé a střední podniky; služby [cs]
Performance; Performance Measurement and Management Systems; Small and Medium-sized Enterprises; Services [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Diplomová práce se zabývá návrhem systému měření a řízení výkonnosti ve firmě poskytující ubytovací a wellness služby. Je členěna na teoretická východiska a aplikační část. Kapitola teoretická východiska vychází z odborné literatury vztahující se ke zvolenému tématu práce. Nejprve je definována výkonnost jako taková a následně ve vztahu k malým a středním podnikům. Dále jsou představeny poznatky týkající se systémů měření a řízení výkonnosti, z čeho se skládají, jaké jsou doporučení při jeho tvorbě, nástroje pro měření a další související skutečnosti. Následuje aplikační část, ve které je představena zkoumaná firma a popsán aktuální stav. Analyzovány jsou jednotlivé poskytované služby jak z pohledu výnosů, tak i souvztažných nákladů a dalších hodnotových veličin. Výsledkem je navržený systém měření a řízení výkonnosti, jehož kostru tvoří manažerská výsledovka skládající se primárně z finančních údajů, ale i údajů nefinančního charakteru. Z těchto údajů pak vychází navržené ukazatele pro měření a řízení výkonnosti konkrétní firmy. [cs]
The diploma thesis deals with the design of the performance measurement and management system (PMMS) in the company providing accommodation and wellness services. It is divided into the theoretical and the application part. The theoretical part is based on literature related to the chosen topic. First, performance is defined, knowledge about PMMS and recommendations for its creation are presented. Then in the application section, selected company is presented and the current status is described. Services are analyzed both in terms of sales, as well as the related costs. This results into suggested PMMS which is based on a contribution margin income statement. Included financial data as well as data non-financial are basis for suggested indicators securing measuring and managing the company’s performance. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Menšík, Michal
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Fibírová, Jana
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:08.07.2016
Datum poslední editace záznamu:19.09.2017 09:00:09
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 18.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce58180_kosm04.pdf [ 1,14 MB ]
Oponentura54434_fibirova.pdf [ 223,79 kB ]
Hodnocení vedoucího58180_mensik.pdf [ 194,34 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/58180/podrobnosti