Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

ANALÝZA MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE SKANDINÁVSKÝCH ZEMÍ V EXPANZNÍ A KONTRAKČNÍ FÁZI HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU V LETECH 2000-2015

Autor práce: Rezbáriková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Czesaný, Slavoj
Osoba oponující práci: Bednář, Milan
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Rezbáriková, Lucie
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Národohospodářská fakulta [cs]
Faculty of Economics [en]
Název katedry:Katedra hospodářské a sociální politiky [cs]
Department of Economic and Social Policy [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda ANALÝZA MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE SKANDINÁVSKÝCH ZEMÍ V EXPANZNÍ A KONTRAKČNÍ FÁZI HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU V LETECH 2000-2015 [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Macroeconomic analysis of scandinavian countries during the expansion and contraction phase of economic cycle between 2000 and 2015 [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
hospodářský cyklus; hospodářský růst; makroekonomická analýza; fiskální politika; monetární politika [cs]
economic cycle; economic growth; macroeconomic analysis; fiscal policy; monetary policy [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Cílem diplomové práce je analýza makroekonomického vývoje skandinávských zemí v expanzní a kontrakční fázi hospodářského cyklu mezi lety 2000 a 2015. Analyzovány jsou indikátory vnitřní a vnější rovnováhy, trhu práce a vývoj cen nemovitostí závislosti na období před Velkou recesí a po ní. Ústřední hypotézou práce je to, že analyzované země se vypořádaly s krizí lépe, díky svému lepšímu postavení před ní. V rámci teoretické části jsou vysvětleny teoreticko-metodologické přístupy využívané v makroekonomických analýzách a jednotlivé indikátory použité v empirické části. Empirická část pak monitoruje vybrané indikátory hospodářského cyklu a dává je do kontextu s fiskálními a monetárními opatřeními jednotlivých zemí. Součástí je dále SWOT analýza sloužící k ověření hypotézy, vlastní predikce vývoje růstu HDP, která je srovnána s predikcí OECD. [cs]
The aim of this thesis is to analyze the macroeconomic development of the Scandinavian countries in the expansion and contraction phase of the economic cycle between 2000 and 2015. Thesis contains analysis of indicators of internal and external equilibrium, labor market and development of real estate prices, depending on the period before and after the Great Recession. The central hypothesis of the thesis is that the analyzed countries have been better off with the crisis due to their better position before the crisis. Within the theoretical part are explained the theoretical and methodological approaches used in macroeconomic analyzes and indicators used in empirical part. The empirical part monitors selected indicators of the business cycle and puts them in context with the fiscal and monetary measures of each country. Next part of the thesis includes SWOT analysis, which serves as an intrument of hypotheses verification and own forecasts of GDP growth, which is compared with the OECD forecast. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Czesaný, Slavoj
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Bednář, Milan
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:09.05.2016
Datum poslední editace záznamu:20.09.2017 09:00:07
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 19.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce57602_xrezl02.pdf [ 1,81 MB ]
Oponentura54465_xbedm15.pdf [ 651,33 kB ]
Hodnocení vedoucího57602_czes01.pdf [ 490,22 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/57602/podrobnosti